Het laatste nieuws

Na 22 jaar trouwe dienst is Adrie Ferguson gestopt als secretaris van de Club van Polen. Als secretaris was zij bij heel veel zaken binnen de Club van Polen betrokken en was zij onder andere aanspreekpunt voor onze contactpersonen in Polen. Adrie wordt opgevolgd door Richard Heij. Hij is de contactpersoon voor de externe contacten waaronder de mensen uit Polen zelf en is bereikbaar via het mailadres cvpolen@gmail.com

Po 22 latach lojalnej służby Adrie Ferguson ustąpiła ze stanowiska sekretarza Klubu Polska. Jako sekretarz była zaangażowana w wiele spraw w Klubie Polska i była między innymi punktem kontaktowym dla naszych kontaktów w Polsce. Adrie zostanie zastąpiona przez Richarda Heij. Jest on osobą kontaktową dla kontaktów zewnętrznych, w tym osób z samej Polski i można się z nim skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail cvpolen@gmail.com.

24 juni 2024

Uw oude kleding goed gebruikt

Heeft u gebruikte kleding en schoenen die nog goed draagbaar zijn?
De bewoners van de tehuizen in Polen hebben dringend behoefte aan heren-, dames- en kinderkleding. Ook andere hulpgoederen zijn welkom! Matrassen nemen wij niet meer in, omdat de tehuizen daar geen behoefte meer aan hebben.

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag of we ook kleding e.d. kunnen ophalen. Helaas, die service kunnen wij niet bieden. Wij beschikken niet over geschikte transportmiddelen en het zou onze vrijwilligers teveel tijd en geld kosten.

U kunt u elke dinsdagavond tussen 19.00-20.00 uur terecht bij ons inzamelingspunt in Voorschoten, Overslagstraat 1. We zien u graag!

Kleding?? Graag!! Afval en troep?? In uw eigen vuilcontainer!!

Gelukkig wordt de meeste kleding schoon (soms zelf gevouwen en gestreken!) bij ons afgeleverd en kunnen we de kleding snel uitsorteren voor de tehuizen. Helaas krijgen we steeds vaker vuile, stinkende, ongewassen, kapotte kleding en spullen waar de tehuizen in Polen niets aan hebben, zoals prullaria, speelgoed, knuffels, bloemenvazen, medicijnen, meubilair e.d.
Ook zien we steeds vaker dat er dinsdagavond vóór 19:00 uur al zakken en dozen voor de deur van het magazijn zijn neergezet. Meestal is dit rommel die we niet kunnen gebruiken. Gevolg is dat onze vrijwilligers zakken afval mee naar huis moeten nemen, we minstens één maal per maand grofvuil moeten bestellen en de vrijwilligers die de spullen uitzoeken er niet gemotiveerder door worden.
We hebben dan ook besloten dat wij zakken/dozen die voor de deur worden gezet, ongeopend gaan afvoeren. Ook zullen wij u gaan vragen wat u precies komt brengen. Als wij het niet kunnen gebruiken, vragen wij u het weer mee naar huis te nemen.
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregelen.

De Club van Polen

De Club van Polen in Voorschoten zamelt kleding en andere onmisbare goederen in voor tehuizen in één van de armste streken van Polen. De bewoners leven in erbarmelijke omstandigheden en kunnen onze hulp goed gebruiken.

Wij zijn een kleine, doeltreffende organisatie en werken zonder subsidies. Onze vrijwilligers begeleiden zelf het transport naar Polen en de verspreiding over de tehuizen. Zo waarborgen wij dat de hulpgoederen op de juiste plek terechtkomen.

De tehuizen

De tehuizen die wij ondersteunen liggen in de buurt van Wrocław, in het zuiden van Polen. Via één van de huizen helpen we ook een tehuis in Miechów. Ze zijn zeer divers: een opvanghuis voor alleenstaande vrouwen, een opvanghuis voor moeder en kind, twee mannentehuizen en een revalidatiecentrum voor kinderen.

Overig nieuws:

  • Na controle door de Kascommissie is de Balans en Resultatenrekening over 2023 goedgekeurd. Dankzij de vele giften die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen, hebben wij het jaar met een positief resultaat kunnen afsluiten. Je vindt het overzicht hier.
  • Ook op Facebook kun je ons volgen: klik hier.
  • Ons Beleidsplan hebben we voor de jaren 2023 – 2025 geactualiseerd; je vindt het hier

Voorjaars transport naar Wrocław!

Woensdagavond 10 april vertrokken we met één vrachtwagen (met 2 chauffeurs) en een personenwagen (met 4 passagiers) naar Wrocław in Polen.

Donderdag rond 12:00 uur arriveerden we bij Celestyn, waar we een deel van de goederen uitlaadden. Vrijdag naar het Moeder en Kind huis en het Opvanghuis voor vrouwen. Zaterdagochtend om acht uur weer achter het stuur en ’s avonds om half twaalf terug in Rotterdam om de vrachtwagens in te leveren. Het waren drukke en lange dagen, maar we hebben dankzij alle giften van kleding en geld, weer velen blij kunnen maken!

Het verslag van de reis vindt je hier: Reisverslag transport april 2024