Het laatste nieuws

Na enige tijd zoeken heeft het bestuur een nieuwe voorzitter gevonden! Tijdens de bestuursvergadering van 30 mei j.l. hebben we Jaap Willem Westhoek als nieuw bestuurslid verwelkomd en is hij vervolgens met unanieme stemmen gekozen als voorzitter.

1 juni 2023

Uw oude kleding goed gebruikt

Heeft u gebruikte kleding en schoenen die nog goed draagbaar zijn?
De bewoners van de tehuizen in Polen hebben dringend behoefte aan heren-, dames- en kinderkleding. Ook andere hulpgoederen zijn welkom! Matrassen nemen wij niet meer in, omdat de tehuizen daar geen behoefte meer aan hebben.

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag of we ook kleding e.d. kunnen ophalen. Helaas, die service kunnen wij niet bieden. Wij beschikken niet over geschikte transportmiddelen en het zou onze vrijwilligers teveel tijd en geld kosten.

U kunt u elke dinsdagavond tussen 19.00-20.00 uur terecht bij ons inzamelingspunt in Voorschoten, Overslagstraat 1. We zien u graag!

Kleding?? Graag!! Afval en troep?? In uw eigen vuilcontainer!!

Gelukkig wordt de meeste kleding schoon (soms zelf gevouwen en gestreken!) bij ons afgeleverd en kunnen we de kleding snel uitsorteren voor de tehuizen. Helaas krijgen we steeds vaker vuile, stinkende, ongewassen, kapotte kleding en spullen waar de tehuizen in Polen niets aan hebben, zoals prullaria, speelgoed, knuffels, bloemenvazen, medicijnen, meubilair e.d.
Ook zien we steeds vaker dat er dinsdagavond vóór 19:00 uur al zakken en dozen voor de deur van het magazijn zijn neergezet. Meestal is dit rommel die we niet kunnen gebruiken. Gevolg is dat onze vrijwilligers zakken afval mee naar huis moeten nemen, we minstens één maal per maand grofvuil moeten bestellen en de vrijwilligers die de spullen uitzoeken er niet gemotiveerder door worden.
We hebben dan ook besloten dat wij zakken/dozen die voor de deur worden gezet, ongeopend gaan afvoeren. Ook zullen wij u gaan vragen wat u precies komt brengen. Als wij het niet kunnen gebruiken, vragen wij u het weer mee naar huis te nemen.
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregelen.

De Club van Polen

De Club van Polen in Voorschoten zamelt kleding en andere onmisbare goederen in voor tehuizen in één van de armste streken van Polen. De bewoners leven in erbarmelijke omstandigheden en kunnen onze hulp goed gebruiken.

Wij zijn een kleine, doeltreffende organisatie en werken zonder subsidies. Onze vrijwilligers begeleiden zelf het transport naar Polen en de verspreiding over de tehuizen. Zo waarborgen wij dat de hulpgoederen op de juiste plek terechtkomen.

De tehuizen

De tehuizen die wij ondersteunen liggen in de buurt van Wrocław, in het zuiden van Polen. Ze zijn zeer divers: een blijf-van-mijn-lijf huis, een opvanghuis voor moeder en kind, twee mannentehuizen en een revalidatiecentrum voor kinderen.

Overig nieuws:

  • Mede dankzij de vele giften en toezeggingen die wij ontvangen hebben is de begroting voor 2023 sluitend opgesteld. De begroting is hier te lezen.
  • Tijdens de bestuursvergadering van 14 februari is de Balans en Resultatenrekening over 2022 goedgekeurd. Dankzij de vele giften die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen, hebben wij het jaar met een positief resultaat kunnen afsluiten. Je vindt het overzicht hier.
  • Ook op Facebook kun je ons volgen: klik hier.
  • Ons Beleidsplan hebben we voor de jaren 2023 – 2025 geactualiseerd; je vindt het hier

Succesvol transport naar Wrocław!

Woensdagavond 12 april vertrokken we met twee vrachtwagens naar Wrocław in Polen. Donderdag rond 12:00 uur arriveerden we bij het Groot Mannenhuis, waar we één wagen konden uitladen. Ook losten we hier de goederen voor het Blijf van m’n Lijf huis; zij hebben een nieuwe onderkomen gekregen maar hebben nog geen ruimte voor opslag.
Vrijdag naar achtereenvolgens het Moeder en Kind huis en het nieuwe Blijf van m’n Lijf huis bezoeken en bekijken. Na de lunch door naar Pępice en tot slot de laatste dozen uitladen bij Celestyn. Zaterdagochtend om acht uur weer achter het stuur en ’s avonds om half twaalf terug in Rotterdam om de vrachtwagens in te leveren. Het waren drukke en lange dagen, maar we hebben dankzij alle giften van kleding en geld, weer velen blij kunnen maken!

Het verslag van de reis vindt je hier: Reisverslag transport april 2023