De Club van Polen

Sinds 1989 is de stichting “De Club van Polen” actief in Voorschoten met het inzamelen van hulpgoederen en het organiseren van transporten naar diverse tehuizen in één van de armste delen van Polen. We zijn een kleine, maar doeltreffende organisatie zonder subsidies en volledig afhankelijk van vrijwilligers en donateurs. Onze stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag, onder nummer 41168943. Financiële verslagen vindt u op onze website.

Hoe mensen in een opvanghuis terecht komen vinden wij als stichting niet belangrijk – een mens helpen overleven en een toekomst geven wel! Elk jaar weer constateren we persoonlijk dat hulp nog steeds heel hard nodig is.

Onze vrijwilligers begeleiden zelf (meestal tweemaal per jaar) het transport naar Polen en de verspreiding over de tehuizen. De vrijwilligers betalen hun eigen reis- en overnachtingskosten. Zo waarborgen wij dat de hulpgoederen op de juiste plek terechtkomen. Daarnaast kunnen we met behulp van onze tolk uitleg geven over speciaal ingezamelde goederen (zoals bijvoorbeeld vitaminen en schoonmaakmiddelen met Nederlandstalige etiketten) en vertellen over projecten die in Nederland zijn geïnitieerd.

Onze belangrijkste contactpersoon in Polen is Jeroen de Haan. Hij begeleidt onze vrijwilligers al jaren bij de transporten en bezoeken aan de tehuizen, fungeert als tolk en helpt met het verkrijgen van noodzakelijke papieren of het leggen van contacten. Hij werkt zelf in kinderrevalidatiecentrum Celestyn, waar zijn Poolse vrouw muziek- en danslessen verzorgt. Inmiddels hebben we in alle tehuizen goede contacten en kunnen we nu ook veel via e-mail communiceren. Dat geeft ons de mogelijkheid om goed in te springen op de behoeftes van de tehuizen, zodat zij de goederen krijgen die zij dringend nodig hebben.

We geven u op deze website graag een indruk van de hulp die wij zo belangrijk vinden, en hopen op uw steun! Want: 5 minuten hulp is beter dan 10 minuten medelijden!