Ontheemde mannenhuis in Pepice

Dit opvanghuis voor mannen werd opgericht in 1983 op een boerderij en biedt onderdak aan ongeveer
50 mensen. Twee priesters geven leiding aan dit huis. De meeste bewoners zijn daklozen, vaak met een handicap. Ze leven in zeer slechte omstandigheden, want het tehuis verkeert al jaren in financiële moeilijkheden. Voor de mannen die kunnen, wordt werk georganiseerd in bos- of woningbouw.
Echter, er zijn vele mannen die door hun handicap of slechte conditie niet kunnen werken.

Over dit tehuis maken wij ons als stichting de meeste zorgen. In de afgelopen jaren hebben we de leefomstandigheden weinig zien verbeteren. Door de groeiende werkloosheid in Polen komen er steeds meer daklozen die een beroep op het tehuis doen en donaties van de Poolse overheid zijn gestopt.

Het mannenhuis heeft dringend behoefte aan kleding, beddengoed en schoonmaakmiddelen.