Onder deze kop vindt u de verslagen van onze laatste transporten, foto’s en eventueel filmpjes van onze bezoeken aan de tehuizen in Polen.