Ons Beleidsplan voor de jaren 2023 – 2025 vindt je hier:

Beleidsplan 2023 – 2025


De balans en het resultatenoverzicht over het boekjaar 2023 vindt je hier:

Balans en Resultaten 2023


Dankzij de vele giften die wij ontvangen en de gulle donaties van de Stichting Graalhuis, de Protestantse Kerk van Voorschoten, de Pelgrimshoeve uit Zoetermeer en de eigenaar van de kelder die wij huren, is de begroting voor 2024 weer opgesteld en goedgekeurd door het bestuur.

De begroting vindt je hier:   Begroting 2024