Ons Beleidsplan voor de jaren 2023 – 2025 vindt u hier:

Beleidsplan 2023 – 2025


De balans en het resultatenoverzicht over het boekjaar 2022 vindt u hier:

Balans en Resultaten 2022


Dankzij de vele giften die wij dit jaar hebben ontvangen en de gulle donaties van de Stichting Graalhuis, de Protestantse Kerk van Voorschoten, de Pelgrimshoeve uit Zoetermeer en de eigenaar van de kelder die wij huren, is het gelukt de begroting voor 2023 sluitend te krijgen.

De begroting vindt u hier:

Begroting 2023