Brata Alberta

Drie van de vijf tehuizen waar wij jaarlijks ingezamelde kleding en goederen naar toe brengen, zijn aangesloten bij de Poolse Stichting Brata Alberta (zie https://www.bratalbert.org/). Deze stichting is een onafhankelijke katholieke liefdadigheidsinstelling, met als doel de daklozen en de armen te helpen in de geest van de beschermheilige, Broeder Albert. De stichting is actief sinds 1981 en is de eerste Poolse non-gouvernementele organisatie die hulp verleent aan dak- en thuislozen.

Elke hongerige zou te eten moeten krijgen, elke dakloze onderdak, en elke naakte man kleding. Ook als je niet veel kunt geven, geef dan een beetje.

Dit beginsel, dat toegepast werd in de opvanghuizen die Broeder Albert leidde, is nog steeds de hoofdgedachte in alle centra.

If you cannot give much, give little.

Hoewel de tehuizen worden geleid door iemand vanuit een landelijke organisatie, is er veel hulp van buitenaf nodig. Als ze al subsidie krijgen, dan is dit bij lange na niet voldoende om een tehuis te leiden.

Het gaat om de volgende tehuizen: