VRIJWILLIGERS

Onze stichting drijft op de inzet van betrokken vrijwilligers. Zij zorgen er voor dat iedere dinsdagavond het magazijn bemensd is om goederen in ontvangst te nemen of helpen de woensdagochtend erna om de goederen uit te sorteren en in te pakken voor de verschillende tehuizen. Tweemaal per jaar helpen zij met het laden van de vrachtwagens, gaan mee (verblijf op eigen kosten!) naar de tehuizen in Polen om daar te helpen met uitladen of rijden als chauffeur zelf met de vrachtwagen of de personenbus.

Wilt u zelf als vrijwilliger een bijdrage leveren aan onze activiteiten? Neemt u dan contact met ons op via cvpolen@gmail.com