Celestyn

Revalidatiecentrum voor kinderen met een hersenaandoening in Mikoszow

De Club van Polen kwam in aanraking met Celestyn via onze contactpersoon in Polen, Jeroen de Haan, die sinds de oprichting nauw betrokken is bij de opbouw en uitbreiding van dit revalidatiecentrum. Celestyn is in 1991 opgericht met als doel het verlenen van complexe hulp aan gehandicapten van verschillende leeftijden. De organisatie is werkzaam op het terrein van medische zorg, revalidatie, onderwijs, dagverblijf en liefdadigheid. Zij helpen kinderen met verschillende hersenaandoeningen, zoals autisme, psychische en motorische aandoeningen, dystrofie, etc.

De medische zorg die het centrum biedt:

  • Vroegtijdig gespecialiseerd ingrijpen (kinderen van 0-3 jaar)
  • Poliklinische psychiatrie voor kinderen en jong volwassenen
  • Orthopedie, logopedie, mentale gezondheidszorg
  • Revalidatie: werkruimte voor therapeutische activiteiten
  • Groepsondersteuning voor ouders van gehandicapte kinderen

Levensschool
Celestyn heeft in 1994 een bijzondere basisschool opgericht voor kinderen met gematigde en aanzienlijke hersenbeschadiging. Er wordt speciaal onderwijs geboden aan kleuters met diverse graden van handicaps en aan 6-jarigen.
Sinds 1995 is er revalidatie/opvoeding van zwaar gehandicapte kinderen. Vanaf 1999 is er een Bijzonder Gymnasium en een school voor tewerkstelling in een beroep voor jongeren met gematigde en aanzienlijke hersenbeschadiging. En met ingang van januari 2000 is het Opvoedings- en revalidatiecentrum operationeel, waar zo’n 1.000 patiënten uit Neder-Silezië (maar ook uit andere delen van Polen) geholpen worden. De revalidatie- en onderwijsprogramma’s worden opgesteld in samenwerking met de Katholieke Universiteit van Lublin (leerstoel psychologie en revalidatie) en de orthopedische en neurologische klinieken in Wrocław.

Celestyn geeft inmiddels ook hippotherapie: kinderen rijden op paarden om de beenspieren te stimuleren en zo het lopen te activeren. En ze geven therapie met getrainde honden aan kinderen en jongeren met een handicap of autisme. Dieren geven kinderen speciale aandacht en genegenheid die door mensen niet altijd bereikt kan worden. Daarnaast werken ze ook met muziek en dans. En er is een sociale werkplaats. Hier worden o.a. potten, schalen en vazen gemaakt, in opdracht of voor de eigen verkoop.

De stad van hoop
Een activiteit op het gebied van de gehandicaptenzorg is het realiseren van de eerste “Stad van Hoop” in Polen: een woonverblijf voor zwaar gehandicapte kinderen en jongeren. De bouw van één van de eerste paviljoens is financieel mede mogelijk gemaakt door mensen uit Voorschoten en Wassenaar.

De hulpgoederen, o.a. kleding, die we naar Celestyn brengen, zijn grotendeels bestemd voor de gezinnen waarvan het gehandicapte kind revalidatie krijgt. Ook gaat er kleding naar gezinnen in het dorp en naar families waarvan leden in de sociale werkplaats werken. Veel gezinnen leven in armoede omdat het geld dat zij verdienen grotendeels naar de revalidatie gaat. Daarnaast zamelen we voor Celestyn incontinentiemateriaal in en materialen ter ondersteuning van de paardrij- en muziektherapie.