Hulp aan tehuizen in Polen nog hard nodig

Zijn hulpgoederentransporten na de toetreding van Polen tot de Europese Unie nog wel nodig?
Een terechte vraag, want de welvaart in Polen is sindsdien toegenomen. Elk jaar weer echter constateren we persoonlijk dat hulp nog steeds heel hard nodig is. Lonen en prijzen zijn langzamerhand gestegen tot Europese hoogte. De werkende bevolking profiteert daarvan, maar niet de grote groep werklozen: die ondervindt alleen het nadeel van de stijgende prijzen. De verschillen tussen arm en rijk worden steeds groter. Als man en vrouw beiden zonder werk zitten, heeft een gezin in de regel geen inkomen. Een sociaal vangnet of begeleiding vanuit de overheid is er niet.
Ook vele mensen met psychische problemen, geestelijke of lichamelijke handicaps of verslavingsproblemen staan buiten de maatschappij. Vaak moeten zij hun toevlucht nemen tot tehuizen voor ontheemden en zijn zij voor een groot deel afhankelijk van solidariteit en medemenselijkheid.

De Club van Polen zet zich met hart en ziel in om mensen in tehuizen in en rond Wrocław te ondersteunen. Voor meer informatie: klik op de naam van de tehuizen in het menu.