ANBI erkend

De Club van Polen is door de Belastingdienst erkend als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat zij giften aan De Club van Polen volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Organisaties die de ANBI-status hebben, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Die regels en de te verstrekken informatie zijn hier te zien. De ANBI-status geeft donateurs een aantal fiscale voordelen.